خبرهای سایت

آزمون الکترونیکی مبحث 17 مقررات ملی ساختمان استان البرز برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی مبحث 17 مقررات ملی ساختمان استان البرز برگزار گردید.

از سمانه دهقان در
Number of replies: 0

پیرو برگزای آزمون های الکترونیکی مبحث 17 در سطح کشور، آزمون مقررات ملی ساختمان در تاریخ دوازدهم آبان ماه برای 171نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان، در مرکز آموزشهای تخصصی جهاد دانشگاهی استان البرز با موفقیت برگزار گردید.