خبرهای سایت

آزمون الکترونیکی مبحث 17 مقررات ملی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی مبحث 17 مقررات ملی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری برگزار گردید.

از سمانه دهقان در
Number of replies: 0

پیرو برگزای آزمون های الکترونیکی مبحث 17 در سطح کشور، آزمون مقررات ملی ساختمان در تاریخ دوم آبان ماه برای 36 نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان، در مرکز آموزشهای تخصصی جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهرکرد با موفقیت برگزار گردید.