خبرهای سایت

دوره های عمومی و تخصصی گروه کامپیوتر ترم زمستان 98 به صورت آنلاین برگزار شد.

از سمانه دهقان در

دوره های عمومی و تخصصی گروه کامپیوتر ترم زمستان 98، در مرکز آموزش های تخصصی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به صورت آنلاین برگزار گردید.
شایان ذکر است این دوره در راستای سیاست ادامه برگزاری کلاس های ترم زمستان به صورت آنلاین می باشد.


موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...