خبرهای سایت

اعلانات و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
قابل توجه آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
سه‌شنبه، 9 آبان 1396، 7:52 عصر
پایان ثبت نام در سامانه توانمندسازی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
پنج‌شنبه، 30 شهریور 1396، 12:55 عصر
پایان فرصت انتخاب زمان و مکان آزمون عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
پنج‌شنبه، 30 شهریور 1396، 12:41 عصر
پایان ثبت نام در سامانه توانمندسازی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
سه‌شنبه، 28 شهریور 1396، 2:47 عصر
تمدید ثبت نام آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
سه‌شنبه، 28 شهریور 1396، 2:43 عصر
همراه داشتن موبایل در جلسات آزمون ممنوع است. عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
یکشنبه، 26 شهریور 1396، 10:39 صبح
زمان اعلام نمرات آزمون پایانی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
شنبه، 25 شهریور 1396، 5:44 عصر
تمدید مهلت ثبت نام آزمون دهندگان نهضت سوادآموزی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
شنبه، 25 شهریور 1396، 9:09 صبح
آزمون آزمایشی مجموعه دروس عمومی و تخصصی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
سه‌شنبه، 21 شهریور 1396، 2:47 عصر
آزمون آزمایشی دروس عمومی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
سه‌شنبه، 10 مرداد 1396، 9:57 صبح
آزمون پایان دوره و فیلمهای آموزشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
شنبه، 13 خرداد 1396، 5:28 عصر
امکان دانلود فایلهای ویدئویی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1396، 1:19 عصر
استفاده از مرورگر کروم عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 18 اردیبهشت 1396، 8:09 عصر