خبرهای سایت

آخرين فرصت آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي براي انتخاب زمان و محل آزمون

 
عکس مدیر سایت
آخرين فرصت آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي براي انتخاب زمان و محل آزمون
از مدیر سایت در سه‌شنبه، 8 اسفند 1396، 8:05 صبح
 

به اطلاع كليه آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي كه واجد شرايط شركت در سومين مرحله آزمون طرح توانمندسازي آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي مي باشند و در سامانه طرح براي شركت در آزمون ثبت نام نموده اند مي رساند كه اين آزمون روز سه شنبه هشتم اسفندماه 1396 در سراسر كشور برگزار مي شود و آخرين فرصت براي انتخاب زمان و مكان آزمون، ساعت 8 صبح روز سه شنبه هشتم اسفندماه 1396 مي باشد.