خبرهای سایت

آخرین مهلت ثبت نام در آزمون مرحله سوم آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

 
عکس مدیر سایت
آخرین مهلت ثبت نام در آزمون مرحله سوم آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی
از مدیر سایت در دوشنبه، 7 اسفند 1396، 11:50 صبح
 

به اطلاع کلیه آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی می رساند که آخرین مهلت ثبت نام در آزمون مرحله سوم ساعت 22 روز دوشنبه مورخ 7 اسفند 1396 می باشد.