مدرس: آقای حسن نژاد

مبحث مروری بر پویش­ها و برنامه‌های سواد آموزی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵  قصد دارد ضمن اشاره به رویکردهای حاکم بر فعالیت­های سواد آموزی در خلال سال‌های 2000 تا 2015 به معایب و مزایای آن رویکرد  بپردازد و با معرفی مولفه­های 7 گانه تاثیر گذار در موفقیت آنان  ،هر کدام را با ذکر مثال از کشورهای متنوع  مورد بررسی قرار دهد. خاطرنشان می­سازد این مطالعه تطبیقی در واقع چکیده ای از گزارش‌های منتشر شده  جهانی یونسکو و سایر موسسات وابسته  در زمینه فعالیت­های سواد آموزی است، که گردآوری و تالیف شده است.مدرس: خانم صباغیان

بزرگسالان از نظر شخصيتي،ويژگيهاي عاطفي،تجارب آموخته شده،سازمان فكري و سایر جنبه­ های   روان شناسي تفاوتهايي با كودكان دارند كه توجه به این موضوع ما را در جهت ارائه آموزش بهتر براي بزرگسالان ياري مي دهد.

از مهم ترين مسائل در زمينه روان شناسي بزرگسالان داشتن مفهومي دقيق از بزرگسالي است.

می توان مفهوم بزرگسالی را از چهار نقطه نظر سن زمانی، سن روانی – زیستی، روانی- عاطفی و  اجتماعی مطالعه كرد.

مدرس : دکتر محمد حسن میرزامحمدی

ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم . از ضرورت های اساسی زندگی در این قرن ، اموزش و یادگیری مداوم است . اموزه های دینی ما نیز بر اساس یادگیری از گهواره تا گور استوار می باشد . بر این اساس ، "اموزش مداوم" ضرورت پیدا می کند. در اموزش مداوم ، مفاهیم و پیشینه خاصی مطرح است . این حوزه ، انواع و روش های خاص خود را دارد . در اموزش مداوم ، ذکر تجربیات موفق ، به خصوص در کشور خودمان لازم است . و بالاخره برای این که افراد جامعه در مسیر اموزش مداوم قرار گیرند ، لازم است تا محیط زندگی ان ها از نظر اموزشی غنی شده و هر چه بیشتر به مطالعه و سواد اموزی بزرگسالان نوسواد توجه شود . در این درس تلاش شده تا همه این بخش ها تدریس شود .


آیین­نامه آموزشی، سنجش و ارزشیابی شامل مجموعه ای از مبانی، تعاریف، الزامات، اهداف و ضوابط فرآیند آموزش، نظارت و امتحانات دوره­های مختلف سوادآموزی است. این مجموعه قوانین و مقررات اجرایی سواد آموزی را در چارچوب برنامه درسی و نظام آموزشی برای مجریان تبیین می­کند. بی­شک هر فردی که به عنوان مجری (مسئولین، کارشناسان، ناظران و آموزش دهنده) با سواد آموزی همکاری می­کند؛ باید با مفاد این آیین­نامه آشنایی کامل داشته باشد.

در درس آیین­نامه آموزشی، سنجش و ارزشیابی، آموزش دهنده­های محترم با ضوابط، کیفیت وچگونگی فعالیت در سواد آموزی آشنا می­شوند. همچنین دراین درس از ابزارهای مورد نیاز مانند سامانه سوادآموزی، تلفن گویا وسایت سواد آموزی معرفی می شود.


مدرس : دکتر محمد حسن میرزامحمدی

بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در کشورها را بزرگسالان تشکیل می دهند . برای این که این گروه بزرگ  بتوانند زندگی فردی و اجتماعی بهتری داشته باشند ، لازم است که اموزش ببینند . بنابراین حوزه ای به نام " اموزش بزرگسالان " شکل گرفته است . این حوزه ، اکنون دارای ادبیات گسترده ای شده است . بخش مهمی از این ادبیات ، مباحث فلسفی اموزش بزرگسالان می باشد . این مباحث شامل : مفاهیم و پیشینه ، دیدگاه های فلسفی ، ضرورت و اهمیت ، اصول ، جایگاه بزرگسالان در توسعه ، و نقش معلم در اموزش بزرگسالان می باشد . در این درس تلاش شده تا همه این بخش ها تدریس شود .